ACMSeulamat Teuka di Website achehcybermilitary.org
Dalam NegeriDokumenHot News

Majeulis Neugara Islam Atjeh Darussalam Pasca Keurajaan

NEUGARA ISLAM ATJÉH
====================
Wali Nanggroë dan Perdana Meuntroë

1.Tuha 4 Neugara Atjeh
2.Tuha 8 Neugara Atjeh
3.Dewan Pertahanan Neugara Atjeh
4.Majeulis Ulama Neugara Atjèh
5.Majelulis Ureung tuha (dimiyup Dèwan Pertahanan )
6.Majeulis Keumando Pusat TAM
7.BINA (Banda Inteljèn Negara Atjèh)
8.Panglima TAM (Teuntra Atjèh Meudèhka)
9.Panglima Keumando Khusus
10.Ulè PM.NA (Pulisi Militè Neugara Atjèh)
11.Ulè Operasi Keumando TAM
12.Ulè Pulisi Negara Atjèh
13.Keumando Cyber TAM
14.Seluruh Devisi khusus dimiyup Dewan Pertahanan dan Keamanan
15.Seluruh Panglima di 17 Wilayah dan ulè – ulè divisi di wilayah
16.Seluruh Panglima di Daerah – Ulè – ulè divisi di Daerah
17.seluruh Pang di Sagoê – Ulè -ulè divisi di Sagoë.
18.Seluruh Pejuang TAM (Teuntra Atjèh Meurdèhka) Bansigom Bumoe Atjèh

Neugara Atjèh Darussalam
Dasar Negara / Kerjaan Islam
Di pimpin Uleh Raja
Majelis Tuha 4 kerajaan
Majelis Tuha 8 kerajaan
Jang jalankan Qanun bak Putroe phang atawa putro raja
Jang jalankan Reusam uleh Bentara / Laksamana.
Kondisinjoe dalam keadaan Nanggroe Mardeka Meudeelat.

Konstitusi – azas Qanun meukuta Alam Al – Asyi berdasarkan Quran, Hadist, Ijma’ Kiyas para Ulama Madhab Jang 4, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi ‘ie.

Jadi wate masa awai, leuh Jibri Maklumat prang ukeu keurajaan nibak Tanggai 26 Maret 1873 U Ateuh Keurajeun Atjeh Uleh beulanda – masa njan Hingga Uroe njoe Thoen 2018 Masehi Keurajaan Atjeh Darussalam kon le Geu Pimpin Uleh Keturunan Raja, sebab raja masa sultan Mahmud Syah – dan Muhammad Daud Syah, kaneujok hak deelat kerajaan bak jaroe Bansa Atjeh njang geu pimpin uleh Tuha 4 tuha 8 keurajaan yang neu pimpin uleh Imum Thjik Leung Bata Seulaku Khadi Muazzam Keurajaan masa njan..

Maka Lewat Musyawarah Raya untuk peu teunte Soe jang akan lanjut Kerajaan Atjeh Dalam Darurat karena Belanda dan pasukan Knil dari keturunan Jawa Nusantara.Leuh neurapat raya lagaina hingga 7 uroe 7 Malam uleh Majelis keurajaan tuha 4 dan tuha 8 kerjaan nibak Akhe thoen 1873 di Leung Bata dan geusamboeng Musyawarah u dayah Abu Thjik Tanoh Abee Seulimum Atjeh Rajeuk, Maka kedaan kerajaan Atjeh Darussalam lam darurat masa njan, maka tanggong Jaweub Atjeh mulai nibak uroe njan hingga Merdeka Atjeh Ukeu, Nakueh ateuh Majelis Dewan Pertahanan Negara Islam Atjeh Darussalam, yang geu pimpin Uleh Wali Neugara pertama Nakeuh Tengku Thjik Muhammad Saman di Tiro Hingga abeh 7 keuturunan geuh Meu akhe syahid lamprang Lage Tengku Maad Muda Nibak Uroe Beuleun 3 Desember 1911.

leuh Nibak njan samboeng menyambong hingga deklarasi AM-ASNLF bak uroe beuleun 4 Desember thoen 1976 Uleh Tengku Prof.Dr.HASAN MAHMMAD Thjik di Tiro, keturunan Sisa Tengku Thjik Muhammad Saman di Tiro, hingga ji meunyerah sebagian pengikut Hasan Tiro bak uroe beuleun 15 Agustus thoen 2005 lewat Mou Helsingki ( Otonomi khusus jawa Nkri Uleh Malek Mahmud, Zaini Abdullah, Karya Saman, Nur Juli, Bahtiar Abdullah, cs ).

Dan Dewan Pertahanan Neugara Islam Atjeh Darussalam galom terbubar segalom Atjeh meudeelat keulai sampoe mardehka, Hingga Agama Islam teugak Kaffah Ateuh Bumoe Atjeh. Dan hana soe jeut jak bubar Mejeulis Neugara dan Pertahanan Neugara Islam Atjeh Hingga Ka Mardehka.

Maka Perjuangan tetap Akan di lanjut Uleh Majeulis dewan pertahanan Neugara Atjèh, sambung menyambung uleh Generasi Pejuang Suci Atjeh Mardeka hingga Nanggroe Atjéh Mardeka dan meudèlat.

Kaleuh takalon sejarah Syahid Wali dan pejuang suci geu sambong uleh Generasi pejuang suci laen di likot njan. Lage takalon tepat leuh jibubar organisasi GAM dan TNA, nibak uroe selasa tanggal 27 Beuleun Desember 2005 uleh Sofian Daod Selaku Jubir TNA di pendopo Gubenur Jawa di Atjeh di keu AMM, langsong Uroe Rabu supot tanggal 28 Desember 2005, geu lanjut Uleh pejuang Suci Teuntra AM di Wilayah Peureulak sisa keuneubah Almarhum Abu Tjhik Ishak Daud.

Ateuh persetujuan Guréë Rahman Dengan neubalek nan nari TNA keu TAM Teuntra Atjèh Meurdèhka, sebab TNA ka jibubar meunjoe geuboh nan soet TNA katabeu bak mata musôh National dan International maka geuboh nan TAM, Meusambong seudjarah sampoe uroe njoe njang tanggong jaweub ateuh nan Neugara Islam Atjeh dalam Masa darurat prang nakeuh di miyup Dewan Pertahanan Negara Atjeh sampoê Nanggroë Mardèhka.

Geu peuamanah Nanggroë keu pejuang keumando Wilayah Peureulak thoen 2011, wate njan Guree Rahman Samudera Pasai seulaku Keutuha Dewan pertahanan Neugara Islam Atjèh Neuwoë u Nanggroe Atjèh masa njan neudjak peuna Majeulis Keumando dan Struktur TAM untuk ban si gom Nanggroë Atjèh dan neuangkè Abu Tjhik sebagoë Panglima Keumando TAM.

Dan nibak Thoen 2016 geu peunyata keu khalayak Umum lewat media ukeu Bansa Atjeh bak uroë ulang thon AM yang keu 40. Watè Guréë woe u Nanggroë Atjèh bersama keluarga geuh, nibak thoen 2015 ka leupah njan geutjok kesempatan geupeuna Majeulis Ulama Atjeh, Majeulis ureung tuha Atjeh Meurdehka, serta Keumando pusat TAM.

kemudian lom tiep thon Na geuwoe sidroë geuh geudjak peukong TAM di Nanggroë Atjèh bersama kamoë di Nanggroë Atjeh Pusaka njoe.Untuk masa njoë Majeulis Neugara Atjèh yang pimpin Nanggroë dalam masa darurat prang nakeuh:

1.Tuha peuet (4)
2.Tuha lapan (8)
3.Dewan Pertahana Negara Islam Atjèh

Untuk peutrang bersama geutanjoë peujuang Lage neu sebut di ateuh neuduk Struktur TAM jih di miyup Dewan Pertahanan Lam Nanggroe Atjèh.
Leuh Mardeka Nanggroë baro tapeuna Wali Negara &Perdana meuntroe, Kabinet Neugara Atjèh bersama Uleh Tuha peut, tuha Lapan, Dewan Pertahanan Negara Atjeh dan seluruh pejuang dari Wilayah Daerah dan sagoe dan rakyat jelata ban sigom bumoe Atjèh.

Neususon Uleh ; Biro Peuneurangan Keumando pusat
Meutanda Jaroe,

Waki Ulee Divisi Biro peuneurangan pusat TAM

Abu Khalifah BS…

Related posts
Dalam NegeriPahlawan AcehPejuang AcehTokoh Aceh

Hari Ulang Tahun Kebangsaan Negera Atjéh Darussalam ke 45

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Syukur Alhamdulilah, segala puji bagi Allah yang masih mentakdirkan Hidup kita dalam Iman dan Islam, serta sehat badan…
BeritaHot News

MATI SYAHID UMMAT ISLAM ACEH, DALAM PERANG MENGUSIR INDONESIA'

KENAPA ACEH WAJIB MENJAGA KEMERDEKAAN’ Amalan wajib dengan Ilmu Sebab Ilmu adalah Ruhnya amalan. Allah perintahkan melalui Rasullah bagi ummat Islam untuk…
Hot News

Djawaban Staf Biro TNAD Tentang Siapa Musuh Pejuang?

1.na yang sereng that kheun meunoe di Facebook” hai pakon hana neu musyawarah bek saleng meudawa, sesama keudro dro dan bangsa ?…

Leave a Reply

Your email address will not be published.