by

TGK HASAN DI TIRO BAB 1

TGK HASAN DI TIRO
BAB 1

Deungon bismillah lôn mula kalam
Pudjoë keu Tuhan Allahu Rabbi
Seulaweuët saleuëm Nabi djandjôngan
Keu Teungku Hasan beu-ampôn Neubi

Tjukôp le djasa keu perdjuangan
Uroë ngon malam Wali keuridja
Hana geuharap gadji meu-miljar
Pangkat jang manjang hana geu-hawa

Keu gubernur hana teubajang
Lé Teungku Hasan Wali Neugara
Ka lheuëh meusumpah ngon kalam Tuhan
Kon sumpah gobnjan ngon Pancasila

Leubèh got maté lôn woë bak Tuhan
Meunjo lôn tuwan djeuët lamiët Djawa
Lagèë njan sabé Wali meukalam
Ingat hai rakan bèk tanjoë lupa

Buleuën limong blah tjahja tjukôp trang
Di teubiët bintang djeuët peungeuh dônja
Djinoë Paduka geuwoë bak Tuhan
Atjèh geupulang bak aneuëk bansa

Hai bansa Atjèh bidjèh pahlawan
Kiban hai rakan Atjèh ta kira
Peuë ka meumada Atjèh lagèë njan
Dum hasé alam Djawa kuasa

Di tanjoë Atjèh pajah djak lam blang
Djawa njang trôk ban pangkat sép raja
Dum hasé Nanggroë meukujan-kujan
Djawa njang seunang tanjoë theun papa

Ilé ië mata watèë ta bajang
Seudéh hana ban dum aneuëk bansa
Tanjoë ban lamiët Djawa di pandang
Meunjo awak njan ban radja-radja

Meunjo di gata keu Wali sajang
Sambông hai rakan buët tjok meurdéhka
Bèk lé tapatéh Djawa djahanam
Peutrôk hai rakan hadjat Paduka

Bahgian keu phôn ‘oh noë lôn karang
Lôn sambông teuma bak bab keu dua
Meu’ah dèësja lôn hai bandum rakan
Kadang na kalam di lôn jang gasa.

Uleh : Abu Simai

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed