Uncategorized

NKRI ADALAH NAMA LAIN SEBAGAI PENJAJAH SAMBUNGAN HINDIA BELANDA TERHADAP NEGARA ACEH DARUSSALAM” RIS- RI- NKRI- ADALAH PENJAJAH SAMBUNGAN BELANDA TERHADAP ”…