ACMSeulamat Teuka di Website achehcybermilitary.org
Dalam NegeriDokumenDOWNLOADHot NewsPahlawan AcehPers Rilis

Amanat Pimpinan Teuntra Atjeh Meurdehka Lengkap Lam Milad keu 41 AM

Amanat pimpinan Lengkap lam pidato Milad keu 41 AM  njang ka leupah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Alhamdulillah, mandum-mandum pudjoë keu Po Teuh Allah SWT, jang ka neubri nikmat hudép, langkah dan raseuki keu geutanjoë mandum, Seulaweuët seureuta saleuëm geutanjoë peusampoe keu djundjôngan álam Nabi geutanjoë Muhammad Rasulullah saw. Meunan tjhit keu sjuhada pahlawan Bangsa Atjèh jang ka sjahit bak geuprang kafépeundjadjah Belanda ngon Indonesia. Geutanjoë meudo’a sabé beu luwah kubu dan beu Allah bri teumpat dalam sjuruga jang manjang.
!.لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيمُِيتُْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شُيْئٍ قَدِيرٌْ
Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahuwa ‘ala kulli syaiing qadir.Shadaqallahul Adzhiim. Maknadjih: Hana laèn Tuhan seulaèn Allah,Droëneuh ja Allah njang maha kuasa,Hana njang leubèh kuasa dari droë neuh ja Allah,Keu droë neuhkeuh ja Allah seugala pudjoë, Droë neuh keuh ja Allah jang maha kuasa jang po alam seumesta, mandum- mandum pudjoë keu droë neuh ja Allah.

 
Ukeu jang mulia Abu Tjhik Panglima Teuntra Atjèh Mardéhka dan Wakil Panglima Madjelis Keumando Teuntra Atjèh Mardèhka, Panglima – Panglima Wilajah Daèrah dan Sagoë seureuta seuluruh Keumando Angkatan Prang Teuntra Atjèh Meurdéhka. Seulamat neuteuka bak teumpat jang mulianjoe dan beuseulamat bakneugisa u teumpat, seureuta Saleuem Seudjahtra Keu mandum peudjuang dan Bansa Atjéh ban Sigom Donja seumoga na mandum dalam lindungan Po teuh Allah…Aamin.

 
Uroë njoë mandum peujuang dan TEUNTRA ATJÈH MEURDÉHKA geutanjoe tapeuingat keulai uroë njang that meuseudjarah dalam seudjarah perdjuangan Bangsa Atjèh. Buët geutanjoë njoë nakeuh seunambông perdjuangan kemerdèhkaan éndatu teuh jang golom seuleusoë untôk tapeugisa keulai dèëlat bansa dan neugara Atjèh lagèë masa sultan Iskandar Muda.

 

Ramè Bangsa Atjèh tjhit ka geupeulikôt droë nibak uroë-uroë jang peunténg that lagèë uroë njoë, malah na njang kageuboh identitaih droë geuh, kageudjak meungaku droë warga Indonesia. Keuadaan njoë kon kareuna bansa Atjèh gadoh meunumat mantong, tapih kadjipeugadoh uléh peundjadjah Indonesia pantjasila.

 

Dan deuh takalon sitjara djeulaih dan trang, Perdjuangan jang katasambông njoe nakeuh perdjuangan geutanjoë Bangsa Atjèh, kon atra keulompok pribadi, Uléh kereuna njan, geutanjoë saboh bangsa beutameusaboh bak saboh tudjuan nakeuh Mardéhka dan meudèëlat Nanggroë Atjèh njoë dari djaroë peundjadjah Indonesia djawa.

 

Geutanjoe mandum peudjuang Teuntra Atjèh Mardéhka, beusiap sabé tiëp watèë bak tahadap puëmantong seurangan dari peundjadjah seureuta djaroë gakidjih seureuta pengkhianat jang keuridja saban ngon musôh, jang ba fitnah atawa munafèk, jan keuëh, jang deungki, jang brôk até keu geutanjoë peudjuang Atjèh Mardèhka.Firman Allah dalam Alquran: “Tapranglah ureuëng-ureuëng kafé dan ureuëng-ureuëng munafèk dan tameusikap beu kreuëh keu awaknjan.” (Al-Taubah: 73, AlTahrim: 9) dan(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهَِّ الذَِّينَ يقَُاتِلُونَكُمْ) “Supaja ta poh atawa taprang kareuna Allah, Soë njang djak poh atawa prang gata”. (Al-Baqarah: 190.

 

Mandumnjan keu saboh tudjuan geutanjoë Bangsa Atjèh nakeuh untuk tapeuseulamat, Bangsa, Agama dan Nanggroë Islam Atjèh beu MEURDÈHKA dari djaroë peundjadjah laknatillah Indonesia Pantjasila dan djaroë gaki djih.” Watèë kalheuëh tatjok Peunutôih njang lagèë geutanjoë tjok njoë njankeuh masa tamumat bak Iman keu Poteuh-Allah. (Al-Imran: 159).Keumandum peudjuang dan Bangsa Atjèh jang teugasèh, Getanjoë beu taingat keuwasiët éndatu teuh jangka geusjahid bak geulawan kafè beulanda dan sipa-i, djawa masa awai.

 

Uroë njoë na saboh watèë dalam seudjarah geutanjoë Bansa Atjèh njang djroh ta hudép dan njang djroh ta maté.Sabab masa njoë nakeuh saboh watèë njang Peuneutôih that, njang peuteuntèë timuë atawa lham Bansa Geutanjoë dalam dônja.

Njang peuteuntèë teutap na, atawa akan gadoh Bansa Atjèh di Nanggroë Pusaka èndatu keubah dan Allah karônja; Njang peuteuntèë meusambông atawa akan peutôih Seudjarah Geutanjoë njang ka meu umu meu-ribèë thôn; Peuneutôih-njoë na dalam djaroë Geutanjoë mandum.

 

Geutanjoë akan djroh ta hudép meunjo hudép Geutanjoë tangui ngon peuseulamat Agama, Bansa dan Neugara Islam Atjèh. Uroenjoë akan djroh ta maté meunjo maté geu- tanjoë bak ta peutheun Agama, Bansa dan Neugara Islam Atjèh : Maté njang Allah djamin Sjuruga keu soë njang sjahid, dan njang djamin keumeunangan keu geunaséh geu- tanjoë njang ta tinggai. Njoë keuh maté njang djroh lagèëna, lagèë ka neupeurintah uléh Allah Ta’ala keu Geutanjoë ureuëng Islam.

 
Sjèdara lôn Bangsa Atjèh
Beuna neutupuë dari awai seudjarah geutanjoë masa Keuradjeuën Sultan Iskandar Muda, Sampoë masa djipeunjata prang ateuëh Neugara Atjèh uléh Beulanda dan kafè djawa.Lheuëh njan dalam SURAT PEUNJATA ATJÈH MEURDÉHKA tanggai 4 Dèsèmbèr Thôn 1976 jang geutuléh uléh wali Nanggroë Allahjarham Tengku Hasan Muhammad Di Tiro geu peunjata djang bahwa: Bansa djawa njan nakeuh saboh bansa aséng keu geutanjoë.

 

Geutanjoë hana hubôngan seudjarah, Hana hubôngan politẻk, Hana hubôngan budaja, Hana hubôngan ẻkonomi seureuta hana hubôngan bumoë deungon djawa njan. Awak njan tjuma sebagoë peundjadjah laknatillah ateuëh Bangsa geutanjoë Atjèh jang wadjéb taprang.Meunjo geutanjoë peudjuang dan Bangsa Atjèh tapubieuë peundjadjahan ateuëh geutanjoë, maka ka pasti nasib aneuk bangsa dan tjutjo geutanjoë ukeuë akan djipoh maté, dji-usé dari Nanggroë droë lagèë nasib Rohingja uroënjoë.

 

Sjèdara lôn Bangsa Atjèh ban si gom donja.
Tapeugah tjhit batjut ateuëh musibah OTONOMI dan MOU di
Helsinki dan musibah njan kadjeuët keu beurita nasional Atjèh dan International bansaboh donja kadjitupuë, Perdjandjian MOU HELSINKI njan hana keumah peudjak lagèë teutuléh dalam perdjajian njan antara GAM dan RI sampoë uroe njoë.Ban njoë kana haba sulét lom keu bangsa Atjèh dari keulompok meudamè: Djipegah meunjo Peumerintah djawa hana djikalon UUPA sibagoë njang khusus, maka kamoë lakèë Referendum. Njan Saban lagèë barokon tjhit djipeugah bahwa “MoU dan UUPA njan sibagoë aneuk rinjeuën untôk tjok meurdéhka” teunjata kon mandum.

 

Beuleuën jang ka leupah parlemen Catalonia dji Lakèe Referendum Dari Spanyol Untuk Di Peumerdéka Nangroë, Teuma lé awak DPRA -Aceh Dji Lakèë Referendum Dari Indonesia Untuk Di Peuseulamat Partai djih Ngon UUPA.Lhèë thôn jang ka leupah djipeunjata uléh Lamiët peundjadjah Zeini Abdullah atawa Gubernur penjajah di Atjéh, atawa munafèk jangka khianat keu Wali Neugara Teungku tjhik Muhammad Hasan di Tiro jang bahwa deungon trang-trang djipeugah: Lumpoë Mardeka ka kamoë peutuwo.Meunan keuh narit djipeutubiët dari babah lamiëtnjan.Bangsa Atjèh ka meuplôh-plôh thôn keunong pengeut djitamah lom buët bansa droë-teuh njang ka keumah djipeulamiët lé peundjadjah djawa dan peutinggi peutinggi GAM-Malek dan Zaini.

 

Geutanjoë han djeuët hireuën-teuh watèë na peunjata-peunjata lagèë njan dari mantan pimpinan GAM-Malek dan Zaini, sabab watèë awaknjan ka djiteurimong droë sibagoë sarông djaroë peundjadjah di Atjèh dan djimeusumpah seutia keu pantjasila dan undang- undang 45, maka tugaih awaknjan hana laén nibak peutimang keupeunténgan tuan droë djih di bumoë Atjèh.

 

Jan keuh sabab, pakon awaknjan djinoë batjut-batjut ka pajah djak lé u Djakarta djak lakèë peunutôh dan meunantu, got pih peukahra ekonomi atawa peukahra politék. keupeunténgan peundjadjah di Atjèh.

Syèdara lon mandum:
Allah Yarham Wali Nanggroë Geutanjoë Teungku tjhik Muhammad Hasan di Tiro kalheuëh geukheun njang bahwa tjamat, bupati dan gubernur njan nakeuh nan laèn nibak pangkat penjajah Jepang bi ke lamiët djih: tjôkan, suntjo atawa guntjo.Dan ureuëng-ureuëng jang teurimong nibak pangkat njan mandum hana laén nibak bansa ATJÉH njang seubeuna djih kadjeuët keu PENGKHIANAT atawa LHOH” ateuh bangsa droë. Dari awaikon deuh takalon kelompok GAM Malek-Zeini hana ikhlas dalam perdjuangan, pubuët maksiët, meusunoh keu pangkat,tinggai seumajang, hana puasa, hana jipetjaja keu rakan,jipoh rakan droë, sulét, hana amanah, fitnah, korupsi, ku’èh, deungki khianat, brôk haté, hana seutia keu Bangsa droë dan keurakan saboh perdjuangan deumi peureulèë keu pèng, pangkat, rumoh raja, moto méwah dan inong lhèë boh sapo dari hasè tèkèn MOU Helsinki deuh takalon meudamé deungon MOU mita breuëh bu ngon UUPA. jang teugaséh Peudjuang dan Bangsa Atjèh.

 
Bak uroë ulang thôn njang keu 41 njoë ulôn lakèë keu mandum peudjuang khusus djih keu Angkatan Teuntra Atjèh Mardèhka TAM, Peusaboh droë dengon Bangsa droë,dan deungon peudjuang awai jang mantong seutia jangka geugisa lom bak proklamasi AM 1976, lagèë mantan TNA khusus jang hana terimong peurintah poh Bangsa droe barokon, jang hana geuterimong damè dan jang hana teulibat buët kriminal dan jang mantong seutia keu perdjuangan sutjinjoë.Oléh karena sjédara geutanjoë njan kadjipeugeuët, djikhianat buët peutinggi GAM-Malek Zeini jang ka djilôp lam NKRI.

 

 

Geutanjoë mandom mumat bak Baiàt sumpah peudjuang Nanggroë Islam Atjèh keu tudjuan jang saboh nakeuh Atjèh beu Mardèhka dan meudèëlat dari peundjadjah laknatillah Indonesia Belanda. Dan meu imum Lé geutanjoë mandum bak Al-Qur’an dan Hadist, Lagéë firman Allah dalam surat al-An’am ayat 155, surat al-A’raf ayat 3 dan surat az-Zumar ayat 55.Pubuët Le geutanjoë beuleubèh got dari awai, supaja geutanjoë meunang di donja dan akhirat.Hudèp geutanjoë beumardéhka dan maté geutanjoë beusjahid Insya Allah.

Hudép beusaré maté beusadjan.

Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wani’mannasir La khaula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim. Wabillahi Taufiq wal Hidajah..
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.!

 

Swèden, Uroë Beuleuën 30-10-2017
(Gurèë Rahman Presidium ASNLF, Departemèn Dalam Nanggroë dan Keutuha TAM )

Related posts
Dalam NegeriPahlawan AcehPejuang AcehTokoh Aceh

Hari Ulang Tahun Kebangsaan Negera Atjéh Darussalam ke 45

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Syukur Alhamdulilah, segala puji bagi Allah yang masih mentakdirkan Hidup kita dalam Iman dan Islam, serta sehat badan…
BeritaHot News

MATI SYAHID UMMAT ISLAM ACEH, DALAM PERANG MENGUSIR INDONESIA'

KENAPA ACEH WAJIB MENJAGA KEMERDEKAAN’ Amalan wajib dengan Ilmu Sebab Ilmu adalah Ruhnya amalan. Allah perintahkan melalui Rasullah bagi ummat Islam untuk…
Hot News

Djawaban Staf Biro TNAD Tentang Siapa Musuh Pejuang?

1.na yang sereng that kheun meunoe di Facebook” hai pakon hana neu musyawarah bek saleng meudawa, sesama keudro dro dan bangsa ?…

119 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.