ACMSeulamat Teuka di Website achehcybermilitary.org
Uncategorized

Amanat Pimpinan Negara Atjéh Darussalam ke 43 Dalam Milad 2019

Amanat peumerintah Neugara Atjèh Darussalam

Bak uroë ulang thôn njang keu-43(4 Dèsèmbèr 2019)

Bismillahirrahmaanirrakhim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pudjoë syukô geutanjoë puwoë keu Po-teuh Allah njang kalheuëh neubri keu geutanjoë panjang umu, sihat badan dan séhat pikéran seureuta kaneubri raseuki dan nikmat hudép. Seulaweuët seurta saleuëm geutanjoë peutrôih keu djundjôngan alam Nabi geutanjoë Muhammad SAW njangka neutingai Sunnah keu meuneumat untôk ta amai dalam hudép geutanjoë siuroë-uroë.

Ukeuë mandum Madjeulih Pimpinan Neugara Atjèh Darussalam,Mandum Panglima-panglima dan
Angkatan Prang seurta mandum peudjuang yang teugaséh, seulamat neuteuka bak uroë ulang thôn
nyang keu 43 njoë. Yang phôn geutanjoë peunténg that beu tabina gaséh sayang seusama peudjuang yang meuseutia supaya kong persaudaraan antara geutanjoë dalam djamaàh peurdjuangan sutjinjoë Insya Allah, dan mudah djeuët keu saboh kekuatan yang nyata untôk tausé pendjadjah ateuëh Nanggroë pusaka Éndatu.

Geutanjoë peudjuang Bangsa Atjèh peureulèë that beusapuë kheun,beusapuë pakat untôk tudjuan yang saboh nakeuh; Meurdèhka dan Meudèëlat Neugara Atjèh, karna tiëp buët peudjuang rupah Nanggroë peureulèë beuna prinsip yang kong, peureulèë keuridja brat, yakin dan ikhlas, Bèkna yang mita keusalahan syèdara seperdjuangan untuk tudjuan droë dan keulompok. Meunjo nasalah tateugôr, tapeurunoë yang leubèh djroh, békna yang djak let rakan droë lagèë peukateuën manok uteuën karna hasé djih rugoë yang na.Ingat syèdara meutuwah peungalaman brôk njang teudjadi di kalangan internal geutanjoë peudjuang njang ka u likôt,bèknalé meu-ulang lom djinoë,karna nyan buët yang geulaknat ulèh Po teuh Allah.Mandum njan peungalaman njang hana laba dan handjeuët keu ileumèë dalam peurdjuangan.

Seubab konflik internal njan kon tjuma teumeunak saré keudroë-droë mantong,teutapi ka trôih bak ayat rhô darah dan seumeupoh saré keudroë-droë dan gohlomna peugadilan yang adé sampoë uroënjoë. Akhédjih tukang fitnah dan tukang seumupoh keulompok pimpinan Malék-Zeini dan Karia Saman watèë Wali kasakéttuha ka djikhianat perdjuangan dan djipubloë tjhit wali keu peundjadjah, Peuristiwa khianatnyan sabé payah ulôn peuingat, supaya geunerasi muda harapan Bangsa yang pimpin Neugara Atjèh masa ukeuë hana meu-ulang bak buët laknat lagèënyan rupa.

Uroënjoë ka geunap 43 thôn peurdjuangan Atjèh Meurdèhka kalheuëh ta peudjak buët, Dalam djangka masanjan le hai njang ka ta peudjak di dalam dan lua nanggroë, lagèë peuneurangan teuntang éleumèë idéologi peurdjuangan Atjèh Meurdèhka, arah dan tudjuan peurdjuangan sabé ta peutrang keu bangsa teuh,teutapi trôh’an djinoë bangsa geutanjoë Atjèh le that mantong hana abéh geufham tudjuan peur djuangan njoë, seulaén nibak njan, untôk peukong keukuatan,kalheuëh gepurunoë ileumèë teuntra bak kèm Tajura Libya,teutapi yangna meurunoë latihan Militè di Libya akhédjih ramè tjhit njang peulikôt peurdjuangan sutjinjoë,bahkan djeuët keu peungkhianat.

Alhamdulillah mantong na tjhit yang darah got dan mantong seutia sambông perdjuangan.Masa awai meusadja tapeuna budé deungon tagadèë njawong tarupah bak djaroë teuntra pendjadjah dan ta usaha tabloë dan puwoë u nanggroë.Tabloë keudroë teuh ngon hasé reu-ôh peudjuang bangsa teuh yang seutia.Teutapi keuneulheuëh djuru rundéng GAM seupakat bri hak keu awak asing untôk djikoh-koh beudé njan,sang-sang ma ngon dudjih njang bloë dan mandum wajèb dji gantoë pulang keugeuntanjoë peudjuang; kalheuëh tapuga prang lawan musôh peundjadjah mulai thôn 1976-2004, Le that keureu beuën peudjuang geutanjoë dan ureung sivil.

Bah that pih kalheuëh geumeuduëk runding ngon pihak peundjadjah Indonésia di Geneva thôn,(2000-2002), Tokyo (2003) dan Hesinki (2005), teutapi keuneulheuëh keumah djipeungeut lé musoh, dipeuduëk Neugara Atjèh dalam wilayah meudèëlaat Indonésia keulai dan wajéb ta’at seutia keu konstitusi peundjadjah IndonÉsia yang that zalémyan.

Njoë keuh hasé akibat nibak djuru rundéng GAM hana sép éleumèë politék dan hukôm Internasional untôk meuhujjah ngon djuru runding Indonèsia, pihak HDC dan CMI seureuta masyarakat dônja International.Tjara seumiké peutinggi GAM masanyan brat that meu-arah keu keupentingan pribadi, peureulèë pangkat dan pènggrik bak peundjadjah Indonesia Jawa, deugonmseubab njan keuh keumah djitipèë dan djipasoë lam sitôkén bulut djih.

Geutanjoë payah taseumiké keulai: sabab katatupat puntja seuhingga lagèënjoë naséb peurdjuangan geutanjoë, padahai karab abéh tjara dan doa bak ta useuha.Meuhubông keu peukahra njan, maka uroënjoë payah takadji, tabintjang dan analisa keulai supaya leubèh djroh keu masa ukeuë. Uroënjoë geutanjoë payah ta peugot keunira beu-abéh dan payah takadji ulang: sabab mantong na niët njang beutôi-beutôi dan seumangat njang meuapui-apui dalam dada geutanjoë mandum untôk ta peudjak buët seunambông perdjuangan sutjinjoë.

Peunutôih keuseuneulheuëh na bak geutanjoë njang teuka dalam majeulihnjoë dan mandum
peudjuang. Geutanjoë mandum beudjudjô, beutimang seumiké:keusilapan, keuleumahan geutanjoë
barokon dan puë langkah-langkah njang akan tatjok ukeuë untôk ta pueseulamat buët sutjinjoë. Buët njoë nakeuh saboh révolusi njang tudjuandjih untôk sambông keulai neuduëk/status nanggroë
Atjèh (successor of state) njang meuribèë thôn ka teudong mulai thôn 1205 sampoë’an Beulanda
djak seurang Neugara Atjèh (1873-1942), Jeupang (1942-1945 dan Indonesia (1945 sampoë djinoë) dan ta peudong dèëlat Allah bak bumoë Atjèh meutuah njoë. Buët geutanjoë kon peugot Neugara Atjèh Darussalam njang barô teutapi neugara awai njang ka dirupah lé kolonialis aséng, Beulanda, Jeupang dan Jawa Indonèsia.

Djinoë ka payah ta peutrang keulai idéologi Atjèh Meurdèhka keu aneuk bangsa teuh meulalui meudia tjitak, sites web,brosur,artikel facebook dan buku-buku seubagoë meunumat Bangsa Atjèh, Supaya hana seusat geuhlé dan hana alasan untôk geupeukon keubeunaran seudjarah Atjèh.Njan keuh salah saboh faktor njang djeuët keu puntja hana meusaboh tudjuan Bangsa Atjèh,,Kareuna éleumèë seudjarah Atjèh dan idéologi Atjèh Meurdèhka hana mandum geuteurimong dikalangan bangsa Atjèh, Meutamah lom GAM-MZ djimeuyerah keu peundjadjah: Maka na ladôm yang jaksajan sarông djaroë djawa di Atjèh.

Kareuloh moral dan ahklaq bak geuharap pènggrik dan katuwogeuh keumusôh yang kalheuëh poh maté meuplôh ribèë syèdara sibangsa geuh.Peudjuang dan Bangsa Atjèh yang kamoë gaséh Uroënjoë keumadjuan perdjuangan dilua Nanggroë meuputa bak-bak sot, bahpih na meureutôih droë peularian politék teutapi ramè that hana geupakoëlé keunasib Bangsa geuh,ramè yangka geupeutjaya keudamè RI ngon GAM hana geutémlé peutrang seutjara ilmiah bahwa MoU Helsinki nyan nakeuh saboh peurdjandjian sisat dan menyesatkan njang ka dji langgar idéologi perdjuangan AM 1976.

Na tjhit ladôm watèë takalon njangna tjarong tjhit teumeunak saré-keudroë dalam facebookdan meudia laén, Musôh ka keumah djidjeungkai éleumèë geutanjoë Atjèh yang dilua Nanggroë, karena droë teuh hana taturilé kaputôh urat seumiké,bahkan musôh ka djitu-ôh djeungkai ureuëng tjarong atawa bangai trôh u krak dan ngeut yang ka lupah u lua Nanggroë lèwat suaka politik.

Gata kadjibôh yum saban lagèë TKI karena ulah gata keudroë,hana tatém meusaboh bak saboh tudjuan dasar gata hijrah dilèë.Kahanalé taseumiké keu peutjarong droë deungon éleumèë politék, hukôm Internasional dan laènlaèn untuk keupentingan National Atjèh.Djinoë geutanjoë Bansa Atjèh dan peudjuang mandum bansigom donya ka djeuët tameusaboh dan taseumiké keulai bak buët perdjuangan untuk nak mudah bak tapeudjak ngon éleumèë yang profesional dan langkah yang meuarah keutujuan yang saboh nakeuh Mardèhka dan meudèëlat Neugara Atjèh dimiyup hukôm po teuh Allah.

Dalam rapat Madjeulih umum bak uroë sabtu 7 sèbtèmbèr 2019 kaseupakat tapeuna keulai Neugara Atjèh Darussalam, Maka geutanjoë mandum peudjuang dan Bangsa Atjèh, Insya Allah dalam rapat Majeulis umum ukeuë njoë peureulèë that tatjok sikap untuk tapeuna Peumimpin Peumeurintah Neugara Atjèh Darussalam (PNAD), Kabinét Neugara sementara dan Meuntroë – Meuntroë yang peunténg untôk tapeudjak buët perdjuangan yang sempurna lagèë peuraturan saboh Neugara yang sah, Mandum yang tapeuna keulai njoë payah ta akui keudroë teuh dilèë mandum peudjuang dan Bangsa Atjèh seugolom tamita peungakuan Neugara-neugara International.

Uléh kareunanyan,tugaih dan keuwajiban geutanjoë peudjuang djinoë untôk tasaréng beugot supaya bèk sampoë rôh bidjèh peungkhianat tabôh keulai keu Ulèë keumudoë Nanggroë Atjèh. Lheuëh ta lantik peumimpin ukeuë njoë, langkah politék kameuarah untuk puë mantong yang tapeudjak buët dilua Nanggroë ateuëh nan Neugara Atjèh Darussalam dan mudah tasambông diplomasi deungon Neugara-neugara laén lam donya, Kareuna puë njang tapeudjak buët di lua Nanggroë ateuëh nan Neugara Atjèh dan konlé ateuëh nan Organisasi.

Tugaih Peumimpin Neugara Atjèh nakeuh geusambông keulai diplomatic (correspondence- diplomatic) deungon ubéna peumimpin Nanggroë-Nanggroë lua njang barokon na hubôngan diplomatik deungon Neugara Atjèh Darussalam dan payah tasambông keulai hubungan awai deungon Raja Raja Europa dan Raja-raja di Kawasan Dunia Meulayu yang ka awaikon na hubungan deungon Neugara Atjèh Darussalam.

Meunjo hana meuhasé langkah diplomaték, langkah-langkah laén ta atô keulai, njakni: tatuntut keumeurdéhkaan Neugara Atjèh rot Mahkamah Internasional ateuëh dasar decolonization dan Veinna Convention 1978 njang atô masaalah successor of state dan clean state.Insja-Allah!

Atjèh nakeuh saboh bangsa njang geutuëng damè untôk meunang kon damè djaklôp lam sitokèn bulut peundjadjah jawa,teutapi atranjan payah ta ôseuha deungon tjara diplomatik njang meuadab; hana peureulèë peurhet maruah dan publoë droë,peugala Bansa lagèë keulompok Malék-Zeini.

Meunjo tjhit hana meuhasé deungon tjara lagèë jangka meuseubôt di ateuëh: Maka peunutôh akhé na bak geutanjoë mandum:Peumimpin peudjuang Dèwan Pertahanan Neugara Atjèh(DPNA) Panglima Komando Khusus, PanglimaTeuntra Neugara Atjèh Darussalam (TNAD), Seluruh
panglima – panglima Wilajah, Daerah dan Sagoë.

Seuluruh peudjuang Angkatan Prang dan bansa Atjèh wajéb tatjok tanggông djaweuëb tadjak rupah Nanggroë pulang bak djaroë peundjadjah hindonèsia seunambông djaroë kafé Beulanda. Seumoga po teuh Allah beuneupeutrôh tjita-tjita mulia peudjuang dan Bansa Atjèh.

Akhirul kalam;Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Gurèë Rahman Syèh Ismail (Keutuha DPNA)

dpn@achehcybermilitary.org

abuarafah@achehcybermilitary.org

Related posts
Uncategorized

Aceh Bukan Indonesia

Rumah Kami Bukan Indonesia… Banyak Netizen Bertanya Terutama Netizen Yang Berada Di Luar Aceh. Seandainya Aceh Lepas ( Merdeka ) Dari Tangan…
Uncategorized

15 Agustus Hari Kemalangan Aceh, Bukan Hari Damai Aceh

“REFLEKSI 15 TAHUN MoU HELSINKI ( 15-8-2005 – 15-8-2020 ) Semua Rakyat Acheh hari ini menjadi Hakim / juri untuk menilai dan…
Uncategorized

DJAWABAN ULEÈ BIRO PENERANGAN TNAD WILAYAH ATJÉH RAJÈUK TERHADAP YANG MENGAKU DIRI KETURUNAN RAJA ACEH DARUSSALAM

Trok seu- eue dari Fb ” Adhari S ” Contoh2 sifeut kaom durhaka keu bangsa dan nanggroe, ; Kelompok Aceh Sumatra, Publoe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *