ACMSeulamat Teuka di Website achehcybermilitary.org
Hot NewsPers Rilis

9 PRINSIP PEJUANG TAM / TNAD DALAM BAHASA ATJÉH

PUTRA JAYA MALAYSIA 25 JAN 2018
PENERANGAN TENTANG TENTARA ACHEH MERDEKA
Assalamualaikum Wr…Wb….
Bismillahirrahmanirrahhim.
Segala pujoe meuwoe ke poteuh Allah.
Seulaweut seureuta saleum keu pang ule guetanyoe Nabi Muhammad SAW, dan seluruh sahabat Rasullullah sekalian.
Syedara lon mandum dalam perjuangan geutanyoe nyoe manteng le that pekara-peukara yang akan ta peubuet untuk masa ukeu keu tujuan Mardeka dan Berdoulat Nanggroe geutanjoe Acheh.
Peukara perjuangan nyoe kaleuh geupeunyata uleh yang mulia Almarhum Wali nanggroe Tengku Hasan Muhammad di Tiro bak tanggal 4 Desember 1976 dengan nan ( AM) dan kemudian kebrithe bak donyan dengan nan (ASNLF-ACHEH SUMATRA NATIONAL LIBERARATION FRONT ) ataupun AGAM ( Angkatan gerakan aceh merdeka) yang berlambang Negara singa burak dan Bintang Buleun.
Penjelasan TAM dengan GAM jioh that perbedaan dan matlamat jih dalam perjuangan, TAM nyoe adalah keunebah Wali untuk peumerdeka acheh yang geubentuk bak phon geupedeng dan geuproklamasi Acheh phon that dengan nan (AM 1976)
Tentra Aceh Mardeka(TAM) mantong lage perjuangan asai,TAM atau ASNLF hana pernah menyerah kepada Indonesia,TAM atau ASNLF manteng na bak mata donya International.
Sedangkan yang meudame dan meunyerah adalah TNA dan GAM nan baro dimiyup pimpinan Malek Zaini yangka gelop lam NKRI.
Tentra Aceh Mardeka (TAM ASNLF Dalam Nanggroe) geubentuk kembali oleh pejuang awai Guree Rahman Samudera Pasai deungon rakan” geuh yang hana terimoeng dame dengon penjajah bak thon 2011 dan bak thon 2012 gepelahe PRESEDIUM (Majelis) oleh Masyarakat Aceh Scandinavia Eropa untuk sambong buet diplomasi International yang geba organisasi ASNLF kenebah Wali Tungku Hasan Muhammad di Tiro.
Dalam ASNLF nyoe na TAM dan Sipil, jadi perjuangan geutanyoe nyoe hana istilah perjuangan pribadi nyoe perjuangan senamboeng perjuangan asai wali di lua Nanggroe dan di dlam Nanggroe.
Dalam hal perjuangan yang tengoh tapejalan njoe TAM yang taboh ikue untuk geulaksanakan perjuangan keunebah wali dan sipil akan dilikot geutanyoe untuk di dalam Nanggroe, meukon meunan wate prang sabe yang le korban dan menyerah ureung sipil karna hana muphom buet prang dan hana layak tapena sipil segolom Mardeka Nanggroe sabab sipil nyan Mentri” Gubernur dan Ule Sagoe yang dipileh uleh rakyat keu droe.
Dalam Nanggrou REVOLUSI po pekara adalah tentara yang berkuasa apabila negara ka merdeka baroe masyarakat geupilih kedrou pemimpin yang cocok untuk geumat pimpinan, jadi hana istilah tantara geurampas kuasa bak sipil yang hana meu mupatpih lom kuasa sipilnyan.
Apabila nanggroe kameuase tantara hana meupolitik hanya tugas jaga Nanggroe dari ancaman musoh sedangkan yang mepolitek sipil pereseh lage Nanggroe njoe (Malaysia)
Tujuan pembentukan TAM (AM) adalah untuk peumardeka acheh bak jaroe Indonesia dan masyarakat sipil jaroe we dan unuen Tentara Acheh Merdeka, matlamat TAM adalah untuk pemardeka Acheh dari penjajah.
TAM nyoe ken atra pribadi TAM njoe adalah milik Bangsa Acheh untuk peumerdeka Nanggroe Acheh dari penjajah Indonesia yang gepimpin oleh Petinggi TAM, Majelis Keumando, Majelis Ulama dan Majelis Ureung tuha di Acheh dan perwakilan TAM di Malaysia.
TAM hana istilah menyerah dan beurunding dengan musoh untuk kepentingan organisasi dan pribadi. TAM na undang-undang dalam setiap anggota dan matlamat, seluruh anggota TAM akan geupatuhi segala undang dan tata Nanggrou aceh. Segala arahan dan tugas anggota TAM di bawah panglima tertinggi Tentara acheh merdeka di lua dan di dalam Nanggroe Acheh.
Meunjoe Naggroe ka Mardeka akan tapesapat seluruh Komponen masyarakat Acheh dari ureung petani, guru, tokoh masyarakat, Tungku Tungku Dayah, Aneuk sikula, peniaga, Nelayan dan laen laen. Yang geulaksanakan oleh (Pejuang, Ulama dan masyarakat Acheh) untuk tapeudong struktur Negara Acheh kiban yang geperele le Bangsa Acheh.
Dalam pekara anggota nyoe mandum sama hana meubeda-beuda, Soe – soe yang jeut keanggota TAM harus gemulai bak zero balek sabab geubentuk Tam nyoe untuk geupegleh (pubersih) pou-pou penyakit kumen awai ilee dari sisa Gam KPA, PA-PNA yang lahe dari MOU Helsinki yangka ikot nkri) yang jipimpin oleh Malik Mahmud, dr. Zaini, Muzakkir Manaf, Zakaria Saman, Baktiar Abdullah dsb.
TAM geterimoeng Bangsa geuh jeut keu anggeta kelai dari bekas TNA /GAM yang ka insaf dan hana gepubuet buet kriminal, poh Bangsa droe barokon dan hana pernah melangga dengon hukon po teuh Allah.
Apabila kajeut keanggota Tam setiap anggota harus geupatuhi 9 prinsip-prinsip yaitu:
• Kesetiaan(Loyalti)
Kesetiaan yang di maksud nyoe adalah ken setia kepada keluarga saja tetapi kesetiaan kepada sesama pejuang,bangsa, Agama dan Nanggroe.
• Kewajiban(DUTY)
Kewajiban yang di maksud nyoe adalah saboh pekara dalam setiap anggota memegang amanah sebagai tentara dan patuh kepada perintah atasan dan undang Nanggroe Islam Acheh.
• Menghargai (RESPECT)
Menghargai yang dimaksud nyoe adalah dalam setiap anggota TAM harus na sifat rendah diri dan saling menghormati kepada setiap anggota baik anggota jih berpangkat rendah atau yang paling tinggi dalam anggota shit harus mengaku apabila na berbuat kesalahan dan harus hormat urueng tuha dan hanjet na dalam tubuh TAM sifat-sifat ego dan cok punutoh ke droe bak buet” hana perintah.
• Meulayan (berjuang) tampa mengharap (SELFLESS SERVICE)
Maksud dari makna nyoe adalah setiap tentara TAM didik untuk membela agama, Bangsa dan Nanggroe, anggota TAM berjuang koen untuk meurumpek pangkat dan jabatan tetapi untuk Nanggroe Acheh “HUDEP BESARE MATE BESAJAN# meunjoena harta rampasan prang wajeb bagi sama keu mandum yang berjuang bak geupedong Nanggroe Islam Acheh Mardeka beumeudoulat masa ukeu Insya Allah.
• Keuhormatan (HONOR)
Maksud dari maknanyoe adalah setiap anggota TAM harus menghormati sesame nya atasan dan pelatih walaupun atasan atau pelatih jelas lebih muda dari anggota yang laen yang awai dan anggota muda harus hormat pada yang tua atau sebalek jieh “BAKDUEK BAK DONG BESAPUE PAKAT SANG SEUNEUSAP MEU-ADOE A”
• Jujur (INTERGRITY)
Maksud dari maknanyou adalah setiap anggota TAM harus jujur dan ihklas dalam menjalankan tugas dan bek melanggar undang-undang nanggrou dan setiap anggota harus na moral yang goet, bek pubuet buet pekara-peukara yang geutegah le agama dan undang-undang Naggrou Islam Acheh jadi setiap anggota beubersih dari setiap pekara yang gelarang le po teuh Allah.
• Keberanian (PERSONAL COURAGE)
Maksud dari maknanyoe adalah setiap anggota TAM harus mempunyai sifeut (berani karena benar dan takut karena salah) Harus na pribadi yang tegas keun buta tuli apabila geucok setiap tindakan dan berani sit mengaku kesalahan dan berani karena ALLAH dan berani berjuang karena LILLAHITHAÁLA bak gehadap prang musoh dan jaroe gaki jih pat mantong na.
• Iman atau ibadah (WORSHIP)
Maksud dari makna nyoe adalah setiap anggota TAM adalah ISLAM jadi apabila kajuet keanggota wajib geulaksanaka rukun Islam dan rukun iman dan harus geupatuh kepada perintah agama(Islam, Iman, Tauhid dan Makrifah) dengan geujungjung Al-quran dan Hadist Qias Alama Ahlulsunah –Waljama’ah.
Seluruh anggeta TAM wajeb geubaiàt droe geuh supaya na tanggong jaweun di keu po teuh Allah dan Rasulullah keutujuan HUDEP Mardeka atawa MATE SYAHID dan nak leubéh raya kepercayaan diri dan jamaàh pejuang bak tapubuet buet sucinjoe.
Pike Keu Generasi Ukeu (Think Next Generation)
Geutanjoe mandum pejuang Naggroe Islam Acheh wajeb tapemardeka Nanggroe dari jaroe penjajah Indonesia untuk masa ukeu aneuk cuco geutanjoe mandum.
Beuneutupue geutanjoe Bangsa Acheh hana hubungan seujarah, hana hubongan politek, hana hubongan budaja, hana hubongan ekonomi dan hana hubongan bumoe deungon Jawa paleh njan. Awak nyan cuma sebagoe peunjajah laknatillah ateuh Bangsa geutanjoe Acheh wadjeb taprang sampoe jiwoe u Nanggroe droe jih Jawa.
Meunjo geutanjoe peudjuang dan Bangsa Acheh hana taprang peunjajah nyan,maka ka pasti nasib aneuk PUTRA JAYA MALAYSIA 25 JAN 2018
PENERANGAN TENTANG TENTARA ACHEH MERDEKA
Assalamualaikum Wr…Wb….
Bismillahirrahmanirrahhim.
Segala pujoe meuwoe ke poteuh Allah.
Seulaweut seureuta saleum keu pang ule guetanyoe Nabi Muhammad SAW, dan seluruh sahabat Rasullullah sekalian.
Syedara lon mandum dalam perjuangan geutanyoe nyoe manteng le that pekara-peukara yang akan ta peubuet untuk masa ukeu keu tujuan Mardeka dan Berdoulat Nanggroe geutanjoe Acheh.
Peukara perjuangan nyoe kaleuh geupeunyata uleh yang mulia Almarhum Wali nanggroe Tengku Hasan Muhammad di Tiro bak tanggal 4 Desember 1976 dengan nan ( AM) dan kemudian kebrithe bak donyan dengan nan (ASNLF-ACHEH SUMATRA NATIONAL LIBERARATION FRONT ) ataupun AGAM ( Angkatan gerakan aceh merdeka) yang berlambang Negara singa burak dan Bintang Buleun.
Penjelasan TAM dengan GAM jioh that perbedaan dan matlamat jih dalam perjuangan, TAM nyoe adalah keunebah Wali untuk peumerdeka acheh yang geubentuk bak phon geupedeng dan geuproklamasi Acheh phon that dengan nan (AM 1976)
Tentra Aceh Mardeka(TAM) mantong lage perjuangan asai,TAM atau ASNLF hana pernah menyerah kepada Indonesia,TAM atau ASNLF manteng na bak mata donya International.
Sedangkan yang meudame dan meunyerah adalah TNA dan GAM nan baro dimiyup pimpinan Malek Zaini yangka gelop lam NKRI.
Tentra Aceh Mardeka (TAM ASNLF Dalam Nanggroe) geubentuk kembali oleh pejuang awai Guree Rahman Samudera Pasai deungon rakan” geuh yang hana terimoeng dame dengon penjajah bak thon 2011 dan bak thon 2012 gepelahe PRESEDIUM (Majelis) oleh Masyarakat Aceh Scandinavia Eropa untuk sambong buet diplomasi International yang geba organisasi ASNLF kenebah Wali Tungku Hasan Muhammad di Tiro.
Dalam ASNLF nyoe na TAM dan Sipil, jadi perjuangan geutanyoe nyoe hana istilah perjuangan pribadi nyoe perjuangan senamboeng perjuangan asai wali di lua Nanggroe dan di dlam Nanggroe.
Dalam hal perjuangan yang tengoh tapejalan njoe TAM yang taboh ikue untuk geulaksanakan perjuangan keunebah wali dan sipil akan dilikot geutanyoe untuk di dalam Nanggroe, meukon meunan wate prang sabe yang le korban dan menyerah ureung sipil karna hana muphom buet prang dan hana layak tapena sipil segolom Mardeka Nanggroe sabab sipil nyan Mentri” Gubernur dan Ule Sagoe yang dipileh uleh rakyat keu droe.
Dalam Nanggrou REVOLUSI po pekara adalah tentara yang berkuasa apabila negara ka merdeka baroe masyarakat geupilih kedrou pemimpin yang cocok untuk geumat pimpinan, jadi hana istilah tantara geurampas kuasa bak sipil yang hana meu mupatpih lom kuasa sipilnyan.
Apabila nanggroe kameuase tantara hana meupolitik hanya tugas jaga Nanggroe dari ancaman musoh sedangkan yang mepolitek sipil pereseh lage Nanggroe njoe (Malaysia)
Tujuan pembentukan TAM (AM) adalah untuk peumardeka acheh bak jaroe Indonesia dan masyarakat sipil jaroe we dan unuen Tentara Acheh Merdeka, matlamat TAM adalah untuk pemardeka Acheh dari penjajah.
TAM nyoe ken atra pribadi TAM njoe adalah milik Bangsa Acheh untuk peumerdeka Nanggroe Acheh dari penjajah Indonesia yang gepimpin oleh Petinggi TAM, Majelis Keumando, Majelis Ulama dan Majelis Ureung tuha di Acheh dan perwakilan TAM di Malaysia.
TAM hana istilah menyerah dan beurunding dengan musoh untuk kepentingan organisasi dan pribadi. TAM na undang-undang dalam setiap anggota dan matlamat, seluruh anggota TAM akan geupatuhi segala undang dan tata Nanggrou aceh. Segala arahan dan tugas anggota TAM di bawah panglima tertinggi Tentara acheh merdeka di lua dan di dalam Nanggroe Acheh.
Meunjoe Naggroe ka Mardeka akan tapesapat seluruh Komponen masyarakat Acheh dari ureung petani, guru, tokoh masyarakat, Tungku Tungku Dayah, Aneuk sikula, peniaga, Nelayan dan laen laen. Yang geulaksanakan oleh (Pejuang, Ulama dan masyarakat Acheh) untuk tapeudong struktur Negara Acheh kiban yang geperele le Bangsa Acheh.
Dalam pekara anggota nyoe mandum sama hana meubeda-beuda, Soe – soe yang jeut keanggota TAM harus gemulai bak zero balek sabab geubentuk Tam nyoe untuk geupegleh (pubersih) pou-pou penyakit kumen awai ilee dari sisa Gam KPA, PA-PNA yang lahe dari MOU Helsinki yangka ikot nkri) yang jipimpin oleh Malik Mahmud, dr. Zaini, Muzakkir Manaf, Zakaria Saman, Baktiar Abdullah dsb.
TAM geterimoeng Bangsa geuh jeut keu anggeta kelai dari bekas TNA /GAM yang ka insaf dan hana gepubuet buet kriminal, poh Bangsa droe barokon dan hana pernah melangga dengon hukon po teuh Allah.
Apabila kajeut keanggota Tam setiap anggota harus geupatuhi 9 prinsip-prinsip yaitu:
• Kesetiaan(Loyalti)
Kesetiaan yang di maksud nyoe adalah ken setia kepada keluarga saja tetapi kesetiaan kepada sesama pejuang,bangsa, Agama dan Nanggroe.
• Kewajiban(DUTY)
Kewajiban yang di maksud nyoe adalah saboh pekara dalam setiap anggota memegang amanah sebagai tentara dan patuh kepada perintah atasan dan undang Nanggroe Islam Acheh.
• Menghargai (RESPECT)
Menghargai yang dimaksud nyoe adalah dalam setiap anggota TAM harus na sifat rendah diri dan saling menghormati kepada setiap anggota baik anggota jih berpangkat rendah atau yang paling tinggi dalam anggota shit harus mengaku apabila na berbuat kesalahan dan harus hormat urueng tuha dan hanjet na dalam tubuh TAM sifat-sifat ego dan cok punutoh ke droe bak buet” hana perintah.
• Meulayan (berjuang) tampa mengharap (SELFLESS SERVICE)
Maksud dari makna nyoe adalah setiap tentara TAM didik untuk membela agama, Bangsa dan Nanggroe, anggota TAM berjuang koen untuk meurumpek pangkat dan jabatan tetapi untuk Nanggroe Acheh “HUDEP BESARE MATE BESAJAN# meunjoena harta rampasan prang wajeb bagi sama keu mandum yang berjuang bak geupedong Nanggroe Islam Acheh Mardeka beumeudoulat masa ukeu Insya Allah.
• Keuhormatan (HONOR)
Maksud dari maknanyoe adalah setiap anggota TAM harus menghormati sesame nya atasan dan pelatih walaupun atasan atau pelatih jelas lebih muda dari anggota yang laen yang awai dan anggota muda harus hormat pada yang tua atau sebalek jieh “BAKDUEK BAK DONG BESAPUE PAKAT SANG SEUNEUSAP MEU-ADOE A”
• Jujur (INTERGRITY)
Maksud dari maknanyou adalah setiap anggota TAM harus jujur dan ihklas dalam menjalankan tugas dan bek melanggar undang-undang nanggrou dan setiap anggota harus na moral yang goet, bek pubuet buet pekara-peukara yang geutegah le agama dan undang-undang Naggrou Islam Acheh jadi setiap anggota beubersih dari setiap pekara yang gelarang le po teuh Allah.
• Keberanian (PERSONAL COURAGE)
Maksud dari maknanyoe adalah setiap anggota TAM harus mempunyai sifeut (berani karena benar dan takut karena salah) Harus na pribadi yang tegas keun buta tuli apabila geucok setiap tindakan dan berani sit mengaku kesalahan dan berani karena ALLAH dan berani berjuang karena LILLAHITHAÁLA bak gehadap prang musoh dan jaroe gaki jih pat mantong na.
• Iman atau ibadah (WORSHIP)
Maksud dari makna nyoe adalah setiap anggota TAM adalah ISLAM jadi apabila kajuet keanggota wajib geulaksanaka rukun Islam dan rukun iman dan harus geupatuh kepada perintah agama(Islam, Iman, Tauhid dan Makrifah) dengan geujungjung Al-quran dan Hadist Qias Alama Ahlulsunah –Waljama’ah.
Seluruh anggeta TAM wajeb geubaiàt droe geuh supaya na tanggong jaweun di keu po teuh Allah dan Rasulullah keutujuan HUDEP Mardeka atawa MATE SYAHID dan nak leubéh raya kepercayaan diri dan jamaàh pejuang bak tapubuet buet sucinjoe.
Pike Keu Generasi Ukeu (Think Next Generation)
Geutanjoe mandum pejuang Naggroe Islam Acheh wajeb tapemardeka Nanggroe dari jaroe penjajah Indonesia untuk masa ukeu aneuk cuco geutanjoe mandum.
Beuneutupue geutanjoe Bangsa Acheh hana hubungan seujarah, hana hubongan politek, hana hubongan budaja, hana hubongan ekonomi dan hana hubongan bumoe deungon Jawa paleh njan. Awak nyan cuma sebagoe peunjajah laknatillah ateuh Bangsa geutanjoe Acheh wadjeb taprang sampoe jiwoe u Nanggroe droe jih Jawa.
Meunjo geutanjoe peudjuang dan Bangsa Acheh hana taprang peunjajah nyan,maka ka pasti nasib aneuk bangsa dan cuco geutanjoe mandum masa ukeu akan djipoh mate, ji-use dari Nanggroe Acheh buet penjajah Jawa lage nasib Rohingja ji-use buet Myanmar.
KESIMPULAN
Apabila mandum prinsip-prinsip njoe geupatuhi insya ALLAH perjuangan akan neukabul le pou geutanyou ALLAH SWT Aamin.
Semoga perjuangan njoe beu geubri Rahmat le poe teuh ALLAH dengan berkat doa-doa ULAMA DAN SYUHADA-SYUHADA yang ka awai syahid, setiap perjuangan njoe harus di awali dengan BISMILLAH niet Ikhlas, meu Setia, Semangat, serta Jujur.
Selamat berjuang sjedara lon, Bangsa lon, jangan pernah menyerah, sebab tujuan geutanjoe adalah (MARDEKA NAGGROE ISLAM ACHEH ATAU MATE MULIA SEBAGAI SYAHID).
Wassalam
Tungku Nurdin
Anggeta Majelis Tertinggi Komando TAM dan Biro Peuneurangan Malaya dan cuco geutanjoe mandum masa ukeu akan djipoh mate, ji-use dari Nanggroe Acheh buet penjajah Jawa lage nasib Rohingja ji-use buet Myanmar.
KESIMPULAN
Apabila mandum prinsip-prinsip njoe geupatuhi insya ALLAH perjuangan akan neukabul le pou geutanyou ALLAH SWT Aamin.
Semoga perjuangan njoe beu geubri Rahmat le poe teuh ALLAH dengan berkat doa-doa ULAMA DAN SYUHADA-SYUHADA yang ka awai syahid, setiap perjuangan njoe harus di awali dengan BISMILLAH niet Ikhlas, meu Setia, Semangat, serta Jujur.
Selamat berjuang sjedara lon, Bangsa lon, jangan pernah menyerah, sebab tujuan geutanjoe adalah (MARDEKA NAGGROE ISLAM ACHEH ATAU MATE MULIA SEBAGAI SYAHID).
Wassalam
Tungku Nurdin
Anggeta Majelis Tertinggi Komando TAM dan Biro Peuneurangan Malaya

Related posts
BeritaHot News

MATI SYAHID UMMAT ISLAM ACEH, DALAM PERANG MENGUSIR INDONESIA'

KENAPA ACEH WAJIB MENJAGA KEMERDEKAAN’ Amalan wajib dengan Ilmu Sebab Ilmu adalah Ruhnya amalan. Allah perintahkan melalui Rasullah bagi ummat Islam untuk…
Hot News

Djawaban Staf Biro TNAD Tentang Siapa Musuh Pejuang?

1.na yang sereng that kheun meunoe di Facebook” hai pakon hana neu musyawarah bek saleng meudawa, sesama keudro dro dan bangsa ?…
Hot NewsLuar Negeri

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY Regarding on December 10, the world commemorated International Human Rights Day in relation to the Universal Declaration of…

Leave a Reply

Your email address will not be published.